Kimya-Online-Özel-Ders-Canlı-Anlatım

Kimya Üniteleri ve Bölümleri

Bu sayfa henüz yazım aşamasındadır. Buradaki bölümlerin içerikleri zamanla değişebilir.

Kimya Bilimi

 1. Kimya Bilimi – 1. Bölüm
  • “Simya Dönemi”
  • “Kimya Bilimine Katkı Sunmuş Bazı İsimler”
  • “Simyacıların keşfettiği Bazı Kimyasallar”
 2. Kimya Bilimi – 2. Bölüm
  • “Kimyanın Ana Disiplinleri”,
  • “Kimyanın Alt Disiplinleri”,
  • “Başlıca Kimya Endüstrileri”,
  • “Kimya Alanı İle İlgili Başlıca Meslekler”
 3. Kimya Bilimi – 3. Bölüm
  • “Elementler”,
  • “Bileşikler”,
  • “Kimya Laboratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları”
 4. Kimya Bilimi – 4. Bölüm
  • “Kimyasal Maddelerin Yarar ve Zararları”,
  • “Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler”

Atom ve Periyodik Sistem

 1. Atom ve Periyodik Sistem – 1. Bölüm
  • “Atom Modeli Nedir?”
  • “Dalton Atom Modeli”
  • “Thomson Atom Modeli”
  • “Rutherford Atom Modeli”
 2. Atom ve Periyodik Sistem – 2. Bölüm
  • “Bohr Atom Modeli”
 3. Atom ve Periyodik Sistem – 3. Bölüm
  • “Atomun Yapısı”
 4. Atom ve Periyodik Sistem – 4. Bölüm
  • “Periyodik Sistemin Özellikleri”
  • “Atomlarda Elektron Dağılımı”
  • “Grup ve Periyot Bulma”
  • “Elementlerin Sınıflandırılması”
 5. Atom ve Periyodik Sistem – 5. Bölüm
  • “Periyodik Özellikler”
   • Atom Çapı
   • İyonlaşma Enerjisi
   • Elektron İlgisi
   • Elektronegatiflik
   • Metalik Ametalik-Özellik

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

 1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 1. Bölüm
  • “Kimyasal Türler”
  • “Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması”
  • “Lewis Elektron Nokta Yapısı”
 2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 2. Bölüm
  • “Atomlar Neden Kimyasal Bağ Kurar?”
  • “İyonik Bağ (İyonaik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması bir sonraki bölümde anlatılacaktır.”
  • “İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması”
 3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 3. Bölüm
  • “Kovalent Bağlı Bileşikler”
  • “Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması”
  • “Metalik Bağ”
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 4. Bölüm
  • “Zayıf Etkileşimlere Giriş”,
  • “Polar-Apolar Moleküller”,
  • “Van Der Waals Kuvvetleri”,
  • “Hidrojen Bağı”

Maddenin Halleri

 1. Maddenin Haller – 1. Bölüm
  • “Maddenin Fiziksel Halleri”,
  • “Hal Değişim Olayları”,
  • “Endotermik ve Ekzotermik Hal Değişim Olayları”,
  • “Buharı Sıkıştırıp Sıvılaştırma”
 2. Maddenin Haller – 2. Bölüm
  • “Katılar”,
  • “Sıvılar”
 3. Maddenin Haller – 3. Bölüm
  • “Gazlar”,
  • “Plazma”

Doğa ve Kimya

 1. Doğa ve Kimya – 1. Bölüm
  • “Su ve Hayat”
 2. Doğa ve Kimya – 2. Bölüm
  • “Çevre Kimyası”

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

 1. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 1. Bölüm
  • “Kütlenin Korunumu Kanunu”,
  • “Sabit Oranlar Kanunu”
 2. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 2. Bölüm
  • “Katlı Oranlar Kanunu”
 3. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 3. Bölüm
  • “Mol Kavramı”
 4. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 4. Bölüm
  • “Tepkime Denklemleri”,
  • “Kimyasal Tepkimelerde Korunan Değişen Özellikler”,
  • “Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi”
 5. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 5. Bölüm
  • “Tepkime Türleri”
 6. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 6. Bölüm
  • “Kimyasal Hesaplamalar – 1”,
  • “Bu bölümde, kimyasal hesaplamaların temel mantığı ve miktarlı geçiş problemleri anlatılacaktır.”
 7. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar – 7. Bölüm
  • “Kimyasal Hesaplamalar – 2”,
   • “Bu bölümde, kimyasal hesaplamalar ile ilgili soru tipleri üzerinde durulacaktır.”

Karışımlar

 1. Karışımlar – 1. Bölüm
  • “Maddeler”
  • “Karışımların Genel Özellikleri”
  • “Karışımların Sınıflandırılması”
  • “Çözünme Olayı”
  • “Katı-Sıvı-Gaz Çözeltiler”
 2. Karışımlar – 2. Bölüm
  • “Çözeltilerde Derişim (Konsantrasyon) – Giriş”
  • “Kütlece Yüzde Derişim”
 3. Karışımlar – 3. Bölüm
  • “Hacimce Yüzde Derişim”
  • “Kütle-Hacim Yüzdesi”
  • “ppm Türünden Derişim”
  • “Bazı Yaygın Çözeltiler”
 4. Karışımlar – 4. Bölüm
  • “Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri – 1”,
  • “Toplam 14 tane saflaştırma tekniğinin yaklaşık yarısı, örnek soru çözümü eşliğinde anlatılacaktır.”
 5. Karışımlar – 5. Bölüm
  • “Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri – 2”,
  • “Toplam 14 tane saflaştırma tekniğinin son yarısı, örnek soru çözümü eşliğinde anlatılacaktır.”

Asiler Bazlar ve Tuzlar

 1. Asitler Bazlar ve Tuzlar – 1. Bölüm
  • “Asitleri ve Bazları Tanıyalım”,
  • “İndikatörler”,
  • “Asit ve Baz Çözeltileri”,
  • “pH Kavramı”
 2. Asitler Bazlar ve Tuzlar – 2. Bölüm
  • “Asit ve Bazların Suda Çözünme Tepkimeleri”,
  • “Oksitler”
 3. Asitler Bazlar ve Tuzlar – 3. Bölüm
  • “Asit-Baz Tepkimeleri”,
  • “Günlük Hayatta Asit Baz Tepkimeleri”,
  • “Asit-Metal Tepkimeleri”
 4. Asitler Bazlar ve Tuzlar – 4. Bölüm
  • “Baz-Metal Tepkimeleri”,
  • “Diğer Asit-Baz Tepkimeleri”,
  • “Hayatımızda Asitler ve Bazlar”
 5. Asitler Bazlar ve Tuzlar – 5. Bölüm
  • “Tuzlar”

Kimya Her Yerde

 1. Kimya Her Yerde – 1. Bölüm
  • “Günlük Hayat Kimyasallarına Giriş”
  • “Sabunlar ve Deterjanlar”
  • “Kişisel Temizlik Maddelerinin Fayda ve Zararları”
  • “Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri”
 2. Kimya Her Yerde – 2. Bölüm
  • “Polimerler”
 3. Kimya Her Yerde – 3. Bölüm
  • “Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı”,
  • “Kozmetik Malzemelerin İçerdiği Zararlı Kimyasallar”,
  • “Parfüm – Saç Boyası – Kalıcı Dövme Boyası ve Jölede Bulunan Kimyasallar”,
  • “İlaç Formları”
 4. Kimya Her Yerde – 4. Bölüm
  • “Hazır Gıdaları Seçerken ve Tüketirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?”,
  • “Yenilebilir Yağ Türleri”

Modern Atom Teorisi

 1. Modern Atom Teorisi – 1. Bölüm
  • “Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları”
  • “Orbital Kavramı”
  • “Elektronların Orbitallere Dizilimi”
 2. Modern Atom Teorisi – 2. Bölüm
  • “Orbitallerdeki Elektronların Kuantum Sayıları”
  • “Anyon ve Katyonlarda Orbital Dizilimi”
 3. Modern Atom Teorisi – 3. Bölüm
  • “Elektron (Orbital) Diziliminde Enerji”
  • “Küresel Simteri”
  • “Orbital Diziliminden Grup-Periyot Bulma”
 4. Modern Atom Teorisi – 4. Bölüm
  • “Periyodik Özellikler”
 5. Modern Atom Teorisi – 5. Bölüm
  • “Elementleri Tanıyalım”
 6. Modern Atom Teorisi – 6. Bölüm
  • “Yükseltgenme Basamağı Hesaplama”

Gazlar

 1. Gazlar – 1. Bölüm
  • Gazların Genel Özellikleri
  • Gazların Basınç, Hacim, Miktar ve Sıcaklık Özellikleri
  • Gaz Yasaları
 2. Gazlar – 2. Bölüm
  • “İdeal Gaz Yasası”,
  • “İdeal Gazların Yoğunluğu”
 3. Gazlar – 3. Bölüm
  • “Gazlarda Kinetik Teori”
 4. Gazlar – 4. Bölüm
  • “Kısmi Basınç”
  • “Gaz Karışımları”
 5. Gazlar – 5. Bölüm
  • “Gerçek Gazın İdeal Gazdan Farkı”
  • “Faz Diyagramı”
  • “Joule-Thomson Olayı”

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

 1. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 1. Bölüm
  • “Çözücü Çözünen Etkileşimleri”,
  • “Derişim Birimlerine Giriş – Molarite”
 2. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 2. Bölüm
  • “Derişim Birimleri – Mol Kesri, ppm”
  • “Çözelti Hazırlama”
 3. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 3. Bölüm
  • “Koligatif Özellikleri”
  • “Ozmotik Basınç”
 4. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 4. Bölüm
  • “Çözünürlük”
 5. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 5. Bölüm
  • “Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler”

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 1. Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 1. Bölüm
  • “Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler”
  • “Oluşum Isısı (Oluşum Entalpisi)”
 2. Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 2. Bölüm
  • “Tepkime Isısı”
 3. Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 3. Bölüm
  • “Bağ Enerjileri ve Tepkime Isısı”
  • “Hess Yasası”

Kimyasal Tepkimelerde Hız

 1. Kimyasal Tepkimelerde Hız – 1. Bölüm
  • “Çarpışma Teorisi”
  • “Tepkime Hızının Takibi”
  • “Ortalama Hız”
 2. Kimyasal Tepkimelerde Hız – 2. Bölüm
  • “Tepkimedeki Maddelerin Hızları Arasındaki İlişki”
  • “Homojen ve Heterojen Faz Tepkimeleri”
  • “Hız Bağıntısı”
 3. Kimyasal Tepkimelerde Hız – 3. Bölüm
  • “Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler”

Kimyasal Tepkimelerde Denge

 1. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 1. Bölüm
  • “Denge Tepkimelerinin Genel Özellikleri”
  • “Fiziksel ve Kimyasal Denge”
  • “Homojen ve Heterojen Denge”
  • “Derişimler Cinsinden Denge Sabiti”
 2. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 2. Bölüm
  • “Kısmi Basınçlar Cinsinden Denge Sabiti”
  • “Kp – Kc İlişkisi”
  • “Her Hangi Bir Anda Dengenin Kontrolü”
 3. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 3. Bölüm
  • “Tepkime Denklemi İle Denge Sabiti Arasındaki İlişki”
  • “Le Chatelier Prensibi”
 4. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 4. Bölüm
  • “Dengeyi Etkileyen Faktörler”
 5. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 5. Bölüm
  • “Suyun Oto-İyonizasyonu”
  • “pH ve pOH Kavramları”
 6. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 6. Bölüm
  • “Brønsted-Lowry Asitleri ve Bazları”
  • “Konjuge Asit-Baz Çiftleri”
  • “Asit ve Baz Gibi Davranan İyonlar (Hidroliz)”
  • “Kuvvetli Asit-Baz Çözeltilerinde pH”
 7. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 7. Bölüm
  • “Zayıf Asit-Baz Çözeltilerinde pH”
  • “Tampon Çözeltiler”
 8. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 8. Bölüm
  • “Tuzların Asidik Bazik Karakterleri”
  • “Titrasyon”
 9. Kimyasal Tepkimelerde Denge – 9. Bölüm
  • “Çözünme-Çökelme Dengeleri”,
  • “Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler”

Kimya ve Elektrik

 1. Kimya ve Elektrik – 1. Bölüm
  • İndirgenme ve Yükseltgenme Yarı Tepkimeleri
  • Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi
  • İndirgen-Yükseltgen-İndirgenen-Yükseltgenen Kavramları
  • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri ile Elektrik Akımı Arasındaki İlişki
 2. Kimya ve Elektrik – 2. Bölüm
  • “Standart İndirgenme-Yükseltgenme Potansiyelleri”
  • “Aktiflik”
 3. Kimya ve Elektrik – 3. Bölüm
  • “Galvanik Hücreler”
 4. Kimya ve Elektrik – 4. Bölüm
  • “Elektrolitik Hücreler”
  • “Kimyasallardan Elektrik Üretimi”
  • “Korzoyon”
 5. Kimya ve Elektrik – 5. Bölüm
  • “Elektroliz ve Faraday Kanunları”

Karbon Kimyasına Giriş

 1. Karbon Kimyasına Giriş – 1. Bölüm
  • “Anorganik ve Organik Bileşikler”
  • “Basit Formül ve Molekül Formülü”
 2. Karbon Kimyasına Giriş – 2. Bölüm
  • “Doğada Karbon”,
  • “Lewis Formülleri”
 3. Karbon Kimyasına Giriş – 3. Bölüm
  • “Hibritleşme ve Molekül Geometrisi”

Organik Bileşikler

 1. Organik Bileşikler – 1. Bölüm
  • Hidrokarbon Kavramı ve Hidrokarbonların Sınıflandırılması
  • Alkanları Tanıyalım
  • Primer-Sekonder-Tersiyer Kavramları
  • Alkil Grupları
  • IUPAC Adlandırma Sistemi
 2. Organik Bileşikler – 2. Bölüm
  • Alkanların Fiziksel Özelikleri
  • Alkanlarda Yapı İzomerliği
  • Alkanların Kimyasal Özellikleri
 3. Organik Bileşikler – 3. Bölüm
  • Alkenler ve Adlandırılması
  • Alkenlerde Cis-Trans İzomeri
  • Alkenlerin Fiziksel Özellikleri
  • Alkenlerin Kimyasal Özellikleri
  • Alkenlerin Kullanım Alanları
 4. Organik Bileşikler – 4. Bölüm
  • Alkinler
  • Aromatik Bileşikler
  • “Alkoller”
 5. Organik Bileşikler – 5. Bölüm
  • “Eterler”
  • “Aldehit ve Ketonlar – Karbonil Bileşikleri”
 6. Organik Bileşikler – 6. Bölüm
  • “Karboksilli Asitler”
 7. Organik Bileşikler – 7. Bölüm
  • “Esterler”
  • “Aminler”

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

 1. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 1. Bölüm
  • “Fosil Yakıtlar”,
  • “Alternatif Enerji Kaynakları”
 2. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 2. Bölüm
  • “Sürdürülebilirlik”
  • “Nanoteknoloji”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir