Derse Katılım Kuralları

Bu belge, derscenneti.com sitesinden online bir özel ders satın alan bir kullanıcının derse nasıl katılacağını açıklar.

Genel Kavramlar

 • Satıcı: derscenneti.com
 • Ders: Satın alınan canlı özel derstir. Bu ders, öğretmen tarafından internet ortamında canlı olarak anlatılır.
 • Öğrenci: derscenneti.com adresinden bir canlı özel ders satın alan kişi ya da kurumdur.
 • Öğretmen: Dersi anlatan öğretmendir.

Derse Katılım Bilgisi

 • Öğrenci, satın alma esnasında geçerli bir telefon numarası veya e-posta adresi bildirmek zorundadır.
 • Öğrencinin, derse katılmadan önce ZOOM uygulamasını telefon/bilgisayar/tabletlerine indirmiş ve kullanıma hazır hale getirmiş olması gerekmektedir.
 • Dersin işleneceği Zoom ID’si ve şifresi, başlama saatinden en az 6 saat önce, öğrenciye bildirilecektir.
 • Öğrenciye, satın aldığı ders ile ilgili bilgilendirme işlemleri, öğrencinin satın alma esnasında belirttiği telefon numarası veya e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
  • Bilgilendirme işlemlerinde, öncelikli olarak kullanılacak kanal sıralaması şöyledir:
   1. Akıllı telefon
   2. E-posta
   3. Sabit telefon
 • derscenneti.com tarafında gönderilen bilgilendirme mesajlarını kontrol etmek öğrencinin sorumluğundadır.
  • derscenneti.com, bir öğrenciye, satın aldığı dersin katılım bilgilerini gönderdiğinde, öğrenciyi haberdar etmiş olur.
  • derscenneti.com, öğrencilere gönderdiği katılım bilgilerini, bildirimi gönderdiği ortamda iki yıl saklar.
  • Derse katılım bilgileri kendisine ulaştığı halde; görmeyen, okumayan veya fark etmeyen öğrenci, bu sebeplerden dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir hak talep edemez.
  • Öğrencinin bildirimi aldığı cihazda meydana gelen her türlü arıza veya sorundan öğrenci sorumludur. Bu sorunlardan dolayı, derse katılım bilgisine ulaşamayan öğrenci bir hak talep edemez.

Desin Zamanı – Geç Kalma Durumu

 • Satın alınan dersin zamanı, satın alma esnasında ders bilgileri arasında belirtilir.
 • Dersi satın alan öğrenci, derse bu tarihte katılmak zorundadır.
 • Öğrenci, satın aldığı derse zamanında girmediği taktirde, bu ders veya yaptığı ödeme ile ilgili olarak herhangi bir hak talep edemez.
 • Dersin başlama saatinden 5 dakika sonra gelen öğrenci geç kalmış sayılır.
 • Derse geç kalan öğrenciyi, derse almak ya da almamak, tamamen öğretmenin insiyatifindedir.
 • Her ne sebeple olursa olsun, bir öğrencinin, satın aldığı dersi erteleme, iptal etme hakkı veya yetkisi yoktur.

İade Koşulları

 • dersCenneti.com, ders anlatımı satmaktadır.
 • Satıcının sattığı ürünler, somut olmadığı için iadesi mümkün değildir.
 • Dersi satın alıp, derse katılan bir öğrencinin, dersi dinlemekten vazgeçip, ücretini iade etme hakkı yoktur.
 • dersCenneti.com’un sattığı dersleri, belli sayıda öğrenci satın alabilmektedir. Örneğin, tek kişilik bir özel ders satın alındığında, ilanın satma işlemi sonlandırılır. Bu durumda, satın alan kişi, iade talebinde bulunduğunda, dersCenneti.com, o dersi tekrar satma fırsatı bulamayabilir.
  • Bu yüzden, iade talebi olumlu karşılanmayacaktır.
  • Bu yüzden, öğrencilerin, bir dersi satın almadan önce dikkatli karar vermesi gerekmektedir.
 • Herhangi bir sebeple, satılan bir ders, öğretmenin veya satıcının mazereti dolayısıyla gerçekleşmezse, bu durumda, öğrencilere, aynı dersin ileri bir tarihte yapılması teklif edilir.
  • Bu teklifi kabul etmeyen öğrencilerin ödediği ücret, kesintisiz iade edilir.

Kuralların Güncellenmesi

 • İşbu belgedeki kurallar bir sözleşme hükmündedir.
 • Öğrenciler, bir ders satın aldıklarında bu sözleşmeyi de kabul etmiş olurlar.
 • Satıcı, bu sözleşmenin kurallarını, öğrencinin kazanılmış haklarını gözeterek dilediği zaman güncelleme hakkına sahiptir.
 • Bu sözleşmenin kurallarını takip etmek ve haberdar olmak, öğrencinin sorumluluğundadır.

Satış Sözleşmesi

 • Bir ders satın alan bir öğrenci, aynı zamanda aşağıda bağlantısı verilen satış sözleşmesini de kabul etmiş olur.